Video 3D Modelleri

1 nəticələri 24 56-Göstər

Video, televiziya prinsiplərinə əsasən hərəkətli bir görüntünün formalaşdırılması, qeydiyyatı, emalı, ötürülməsi, saxlanması və bərpası üçün elektron texnologiyadır, həmçinin fiziki bir mühitdə qeydə alınmış audiovizual işdir.

Video qeyd, bu informasiyanı saxlamaq üçün bir siqnal və ya fiziki kütlələr üzrə məlumatın rəqəmsal axını şəklində təqdim olunan vizual məlumatların qeyd edilməsi üçün bir elektronik texnologiyadır və bir sonrakı oynatma və çıxış cihazı (monitə, ekran və ya ekran). Bunun nəticəsi videogram və videogramdır.

Rəqəmsal dövründən əvvəl, analoji video qeyd sisteminin üfüqi qətnaməsi xüsusi televiziya test masalarından istifadə edərək vertikal televiziya xətləri ilə ölçüldü və bir yazma qurğusunun tezlik xüsusiyyətlərinə görə bir video görüntü xəttində elementlərin sayını göstərdi. Təsvirdə şaquli qətnamə ayrışma standartında müəyyənləşdirilir və xətlərin sayına görə müəyyən edilir.