Mədə 3D Modelleri

bütün 3 nəticələr göstərilir

Mədə içi boş əzələ orqan, həzm traktının bir hissəsi, özofagus və duodenum arasında yerləşir.

Boş bir orqanın həcmi 0.5 l. (0.8-1.5 l). Yeməkdən sonra, adətən, 1 litrə qədər uzanır, ancaq 4 l qədər artacaq.

Mədənin peritoneal ligamentləri kiçik curvature tərəfdən kiçik omentuma aiddir.

Hepatotiyodenal ligamentin solunda davam edən hepato-mədə ligamenti pilorik hissəyə və qaraciyərin qapısının yanından mədəin daha az əyri istiqamətinə yaxınlaşır. Burada, ön və arxa təbəqələr mədənin müvafiq divarlarına gedir.

Bədənin böyük əyri tərəfində daha böyük omentum təşkil edən bağlar vardır.

Gastro-diaphragmatik ligament, lig. gastrophrenik, diaphragmdən mədənin altına doğru hərəkət edir.

Dalğanın daha böyük əyriğinin yuxarı hissəsindən gastro-splenik bağ, yanaşmaya yaxınlaşır