Life Support 3D Modelleri

bütün 2 nəticələr göstərilir

HƏYAT DƏSTƏKLƏYƏN SİSTEMİN 3D MODELLƏRİ -

təcrid olunmuş yaşayış məntəqələrində insan həyatı (oksigen, su, qida maddəsi, zərərli metabolik məhsulların çıxarılması və s.) üçün lazımlı şəraitin yaradılması və saxlanmasını təmin edən texniki, fizikokimyəvi və bioloji vasitələr kompleksi (məsələn, sualtı, uzay gemisi, orbital stansiya.

Həyat dəstəyi sistemi də insanlı kosmik missiyalarında istifadə olunur.
Qeyri-adi kosmik uçuş şərtlərində (vakuum, parlaq istilik mübadiləsi, ionlaşdırıcı radiasiya) bir şəxs kosmik gəminin qapalı hermetik bölməsində olmalıdır. Yaşayış bölməsində bir insanın normal varlığı və işinin təmin edilməsi üçün şərait yaratmaq lazımdır. Bu şərtlər bütün uçuş zamanı saxlanmalıdır, bir şəxs tərəfindən bölüşdürülmüş və onun metabolik məhsullarını çıxaran maddələrin qidalanması. Bu problemləri həll edən kosmik kosmik sistemlər (CMA) həyati dəstək sistemləri (LSS) adlanır.