Göz 3D Modelleri

bütün 8 nəticələr göstərilir

Göz 3D modellərinin işıq dalğa uzunluğu aralığında elektromaqnit şüalanma qabiliyyətinə malik olan və görmə funksiyasını təmin edən insan və ya heyvanların bir hissəsi orqanının (vizual sistem orqanlarının) modelləridir. Gözdən keçən bir insanın xarici dünyadan məlumatın 90% -ni alması.

Omurgalı heyvanların gözü retinanın neyrosensor (fotoreseptor) hüceyrələrinin fotoreseptor funksiyasını yerinə yetirən vizual analizatorun periferik hissəsidir.

İnsan gözü göz qabığı və optik sinirdən ibarətdir. İnsanlar və ya digər onurğalıların kafatalarında yerləşdirilən iki göz var.

Göz kürəsi, gözün daxili nüvəsini əhatə edən, şəffaf məzmununu - vitreus bədəni, lens və ön və arxa kameralardakı sulu yumoru təmsil edən membranlardan ibarətdir.

Göz qapağının əsas hissəsi üç mərmi ilə əhatə olunmuşdur: xarici, orta və daxili.

Ən populyar fayl formatları: 3ds, max, fbx, c4d, lwo, hrc, xsi, texture, obj