Diş Hekimliği 3D Modelleri

Bir nəticə göstərən

Diş Hekimliği 3D modelləri Flatpyramid.

Diş həkimi dişlərin, onların strukturunu və işləməsini, xəstəliklərini, onların qarşısının alınması və müalicə üsullarını, həmçinin ağız boşluğunun xəstəliklərini, çənələrini və üz və boyun sərhədlərini tədqiq edən bir tibb bölməsidir. Bir diş həkimi diş həkimi diş həkimi deyil, diş həkimi və diş müalicəsi mütəxəssisi deyil, diş həkiminə tez-tez diş həkimi adlanır (həkim dentiste).

Diş həkimi - ağız boşluğunun və maksillofasiyal sahənin strukturunu, funksiyasını, dərəcəsini və patologiyasını tədqiq edən elm.

Diş elmləri tibb normalarından kənarda olan diş xəstəliklərinin tədqiqi, müəyyənləşdirilməsi və müalicəsinə inteqrasiya olunmuş yanaşmadır və bütün patoloji şərtləri tetikler.

Estetik diş həkimi diş sanayisində sürətlə artmaqdadır və Qərbdə lider mövqeyini uzun müddət saxlayır. Bu, Hollivudun yuxu bədii bərpa dişinin anası olan "Hollywood gülümsəməsi" nin əsl mənbəyidir. Sağlamlığına və estetik vəziyyətinə sivilizasiyalı münasibət yalnız insan mədəniyyətinin səviyyəsini deyil, sosial vəziyyətini də özündə birləşdirir. "Dəmir" kobud dişlər və ya daha da pis, diş həkkətində baş verən baş verən uğursuzluqlar təkcə insanları ifşa etmək və yaşlandırmaq deyil, həm də onun sağlamlığı ilə bağlı özünə aşağı hörmət və yüksəkliyi vurğulamaqdır.