Diş Hekimliği 3D Modelleri

Bir nəticə göstərən

Diş Hekimliği 3D modelləri Flatpyramid.

Diş həkimi dişlərin, onların strukturunu və işləməsini, xəstəliklərini, onların qarşısının alınması və müalicə üsullarını, həmçinin ağız boşluğunun xəstəliklərini, çənələrini və üz və boyun sərhədlərini tədqiq edən bir tibb bölməsidir. Bir diş həkimi diş həkimi diş həkimi deyil, diş həkimi və diş müalicəsi mütəxəssisi deyil, diş həkiminə tez-tez diş həkimi adlanır (həkim dentiste).

Stomatologiya - ağız boşluğunun və üz-çənə sahəsinin quruluşunu, funksiyasını, dərəcəsini və patologiyasını öyrənən elm.

Diş elmləri tibb normalarından kənarda olan diş xəstəliklərinin tədqiqi, müəyyənləşdirilməsi və müalicəsinə inteqrasiya olunmuş yanaşmadır və bütün patoloji şərtləri tetikler.

Estetik stomatologiya, Qərbdə lider mövqeyini uzun müddət möhkəm qoruyub saxlayan diş sənayesində sürətlə artan bir populyarlıqdır. Dişlərin bədii bərpasının anası olan Hollywood xəyal fabriki idi - “Hollywood smile” in mənşəyi dekodlaşdırmadan başa düşüləndir. Dişlərinin sağlamlığına və estetik vəziyyətinə mədəni münasibət yalnız insan mədəniyyətinin səviyyəsini xarakterizə etmir, həm də sosial mövqeyini vurğulayır. "Dəmir" kobud dişlər və ya daha da betər, diş sırasındakı açıq arızalar bir insanı eybəcərləşdirir və yaşlandırmır, həm də sağlamlığı ilə əlaqəli aşağı hörmətini və rahatlığını vurğulayır.