Office 3D Modelleri

1 nəticələri 24 594-Göstər

3D Office Scenes, 3D kompüter qrafikası modelləşdirməsi üçün endirimli royalty free 3d modelləri.

Əsas ofisdə şirkətin rəhbərliyi şirkətin və ya müəssisənin rəhbərliyinin, idarəedicinin, katibliyinin və digər mühüm inzibati vahidlərin yerləşdiyi müəssisənin və ya müəssisənin XQ-nin yerləşdiyi yerdir. Əsas yerin yeri şirkət qeydiyyatı zamanı göstərilir. Bəziləri baş qərargahını əhəmiyyət kəsb edən qərargahı verir, bu isə bu müddətin düzgün istifadə edilməməsidir.

Bəzən bəzən ictimai bir təşkilatın, hökumət təşkilatının, müəssisənin, şirkətin, şirkətin və sair bir menecerin və ya işçinin ofisi deməkdir.

Biznes dövriyyəsinin rahatlığı üçün ofislər adətən bir kateqoriyaya və ya digərinə verilir. Ən geniş yayılmışdır ki, A, B, C, D ofis bölmələrinin əsas kateqoriyaları (A ən yüksək, D ən aşağı sinifdir) olan "+" əlavə edilərək daha təmizlənmiş olan alfabetik təsnifatdır. və "-" simvolları (A +, A, A- və s.) və ya rəqəmsal göstəricilərlə (A1, A2, və s.) müəyyənləşdirilmişdir.