Konfrans zalları 3D Modelleri

3D Models » 3D modelləri » Məkanı » Konfrans Otaqlı

Bir nəticə göstərən

Konfrans Salonları 3D modelləri Flatpyramid.

Konfrans otaqları adətən konfrans mərkəzlərində yerləşir. Konfrans Mərkəzi ümumi maraqlar ilə birləşdirilmiş çox sayda insan arasında görüşlər keçirmək üçün böyük bir binadır. Konvensiya mərkəzləri adətən bir neçə min ziyarətçi yerləşdirmək üçün kifayət qədər yer təklif edirlər. Həm də bu təşkilatlarda əsasən sərgi mərkəzləri yerləşir - əsas sərgilər üçün platformalar. Tipik bir konfrans mərkəzində ən azı bir auditoriya, konfrans salonu var. Bundan əlavə konsert və konsert zalları, toplantı otağı ola bilər. Konfrans mərkəzləri böyük şəhərlərdəki bəzi otellərdədir.