Digər Memarlıq səhnələri 3D Modellər

3D Models » 3D modelləri » Scenes » Scenes Style » Digər Memarlıq Sahnələri

bütün 20 nəticələr göstərilir

Memarlıq modelləşdirilməsi və göstərilməsi üçün digər memarlıq səhnələri 3D qrafika.

Bir sənət forması olaraq, memarlıq mənəvi və maddi mədəniyyət sahəsinə girir. Faydalı tikinti və estetik fəaliyyətindən (ətraf mühitin harmonizasiyası) fərqli olaraq, məsələn, dizayn, sənət kimi sənətkarlıq sənətkarlıq və yaratıcı vəzifələri həll edir, yəni bədii şəkillərdə insanın yer və vaxt haqqında fikirlərini, ətraf dünya.

Cəmiyyətin tarixi inkişafı memarlıq yaradıcılığının funksiyalarını, kompozisiya növlərini və janrlarını (mütəşəkkil daxili məkan olan binalar, açıq yerlər təşkil edən qurumlar, ansambllar), texniki dizayn sistemlərini, memarlıq strukturlarının bədii quruluşunu müəyyənləşdirir.

Təsvirlərin formalaşdırılması metoduna əsasən, memarlıq qeyri-konversiya (konvensiya) əlamətləri və ya mücərrəd şəkillər, obyektlər, fenomenlər, birbaşa qavrayış mexanizmlərinə birbaşa müraciət edən qeyri-vizual (təktonik) . Memarlıq işinin pragmatik qiymətləndirilməsi funksional məqsədə xidmət etmək qabiliyyətinin fikirləri ilə müəyyən edilir.

Yolların təsvirinə görə, arxitektura ənənəvi olaraq işlərini təşkil edən məkan (plastik) sənət növləri kimi adlandırılır:

  • məkanda mövcud deyil, dəyişməz və vaxtında inkişaf etmir;
  • əsaslı bir xarakter daşıyır;
  • material materialının emalı ilə həyata keçirilir;
  • tamaşaçı tərəfindən dərhal və görmə qabiliyyəti ilə qəbul edilir

3D digər modellərini burada tapa bilərsiniz Flatpyramid.