3D Modellər

1 nəticələri 24-42 bayrağı

Landmarks və digər görkəmli memarlıq strukturlarının 3D modelləri.

Buraxılış mənzərəsi, xüsusilə tarixi bir miras, bədii dəyər olan bir şeyə xüsusi diqqət yetirən, məşhur və ya diqqətəlayiq bir yer, şey və ya obyektdir.

Nümunələr: tarixi hadisələr, heykəllər, abidələr, muzeylər və qalereyalar, botanika bağları, binalar (məsələn, qəsrlər, kitabxanalar, keçmiş cəsədlər, göydələnlər, körpülər), milli parklar və ehtiyatları, meşələri, əyləncə parkları, karnavallar və hadisələr və s. çox sayda mənzərələr də landşaftlardır.

Gecələr həmçinin Şotlandiya və ya ABŞ-da Roswell yaxınlığında iddia edilən UFO qəzasının saytında Loch Ness (Loch Ness canavarı sayəsində) kimi qəribə və açıqlanmayan hadisələr ola bilər. Həm də iddia edilən ghostların yerləri də diqqətəlayiqdir.

Əhalinin müəyyən bir etnik qrupunun kompakt yaşadığı yerlər də (məsələn, bəzi şəhərlərdə Hint rezervasyonları və ya Chinatowns) əlamətlər ola bilər.

Buraxılış yalnız tarix və ya sənət abidəsi deyil, kütləvi istehlak obyekti, yeni bir növ istehlakçının tələblərini ödəmək üçün kütləvi mədəniyyət tərəfindən yaradılan bir əmtəədir. Turistik yerlərin tikintisi bir sıra əməliyyatları əhatə edir: sənətin fəaliyyət sahəsi sahəsində abidənin kütləvi mədəniyyətin fəaliyyət sahəsinə köçürülməsi; sadələşdirmə, bəzən mənaları, dəyərləri, dəyərləri təhrif etmək; kütləvi istehlakın təkrarlanması və təşkili; hörmətsiz estetik təfəkkürün sahəsindən nüfuzlu istehlaka keçid.

İncəsənət tarixində deyil, digər dar sənətkarlıq sahələrində deyil, kütləvi mədəniyyətdə 'həyat' cəlb edir. Daha bir obyekt kütləvi mədəniyyət tərəfindən verilir və peşəkar, elitanın sahəsini tərk edir, daha məşhurdur, daha populyar, turist üçün daha çox maraq göstərir.