Çay 3D Modelleri

bütün 2 nəticələr göstərilir

Memarlıq 3d modelləşdirilməsi üçün 3D River Scenes.

Dəniz mənbəyindən ağıza qədər və kanalizasiya məntəqəsindən səth və yeraltı axını ilə bəslənən kanal boyunca (təbii dərinləşdirmə) təbii axını ilə böyük miqdarda təbii su axınıdır.

Su içərisi adətən su hövzəsi (hövzəsi) ilə məhdudlaşan müəyyən ərazidən, habelə yeraltı su ehtiyatları, təbii buzda (buzlaqların əriməsi prosesində) saxlanılan nəmlik və digər mənbələrdən çirklənmədən meydana çıxan səth suyundan əldə edilir. qar örtüyü.

Hər bir çayda mənşəyinin yeri fərqlənir - dəniz, göl və ya başqa bir çayla ağızla birləşmə mənbəyi və yeri (bölmə).

Onlar birbaşa okeanlara, dənizlərə, göllərə axan və ya qumda itirdiklər və bataqlıqlar əsas adlanır; başlıca - dalaqlara axan.

Bu sistemlə qurulan torpaq suları toplayır və havzanı çağırır. Havza sahəsi, yer qabığının yuxarı qatları ilə birlikdə bu çay sistemini əhatə edir və digər çay sistemlərindən su axarı ilə ayrılır.