Çay 3D Modelleri

bütün 2 nəticələr göstərilir

Memarlıq 3d modelləşdirilməsi üçün 3D River Scenes.

Dəniz mənbəyindən ağıza qədər və kanalizasiya məntəqəsindən səth və yeraltı axını ilə bəslənən kanal boyunca (təbii dərinləşdirmə) təbii axını ilə böyük miqdarda təbii su axınıdır.

Su içərisi adətən su hövzəsi (hövzəsi) ilə məhdudlaşan müəyyən ərazidən, habelə yeraltı su ehtiyatları, təbii buzda (buzlaqların əriməsi prosesində) saxlanılan nəmlik və digər mənbələrdən çirklənmədən meydana çıxan səth suyundan əldə edilir. qar örtüyü.

Hər bir çayda mənşə yeri - dənizə, gölə və ya başqa bir çayla birləşmənin - ağzın mənbəyi və yeri (hissəsi) ayrılır.

Birbaşa okeanlara, dənizlərə, göllərə axan və ya qumlarda və bataqlıqlarda itənlərə böyük deyilir; əsaslarına - qollarına axan.

Bu sistemlə quru səthi sularını toplayır və hövzə adlandırırdı. Hövzə sahəsi yer qabığının üst təbəqələri ilə birlikdə bu çay sistemini əhatə edir və digər çay sistemlərindən su hövzələri ilə ayrılır.