Melee 3D Modelleri

bütün 23 nəticələr göstərilir

Melee weapons 3D models – military, hunting or sporting weapons, which do not use the power of combustible-explosives, compressed gas, electricity. Most melee weapons are hand weapons. A weapon of throwing type is also counts, both manual and non-manual. Most of the melee weapons are mostly knives, swords, etc.

Melee silahları uzun müddət əvvəl, əvvəlcə ovçuluq vasitəsi olaraq ortaya çıxdı. XVI əsrə qədər əsas silah növü idi. Atəş silahlarının inkişafı demək olar ki, mənasını itirdi.

Hazırda odlu silah imkanları ilə fəxri (mükafat silahı), həmçinin ənənəvi formanın bir hissəsi kimi tamamlayıcı bir yardımçı kimi istifadə olunur.

Müəyyən edilmiş standartlara və texniki şəraitə uyğun olaraq, istehsal şərtləri, materiallar, alətlər, peşə bacarıqları, melee silahı aşağıdakılara ayrılır:

  • factory (factory) – manufactured in an industrial way.
  • home-made – manufactured without complying with the relevant standards.
  • reworked – manufactured in several ways (as a rule, homemade factory alteration).