Xammalı 3D Modelleri

3D Models » Heyvanlar 3D Modellər » məməlilər

1 nəticələri 24-87 bayrağı

3D kimi məməlilərin modelləri pişik aslanları gorilla zürafə kanguru koala pələng ayı pinqvin çita fili rinoceros qurd.

Məməlilər ürək-damar heyvanlarının bir sinifidir, ana fərqləndirici xüsusiyyəti körpə südü ilə qidalanır. Sinif dördüncü sinifin üstündəki sinapsidomorfanın kladına daxil olur. Bioloqların hesablamalarına görə, 5,500-ə qədər müasir sübut növlərinin məlum olduğu bilinir, bunlar arasında rasional növdür; sönmüş olanlar da daxil olmaqla cəmi daram növlərinin sayı 20,000-dən çoxdur

Mammals demək olar ki, hər yerdə yayılmışdır. Onlar Triasın sonunda yüksək inkişaf etmiş sinapslardan meydana gəldi. Məməlilər canlı monotremes, marsupials və plassentals, eləcə də çox sayda tükənmiş qruplar daxildir. Xammalı növündəki müasir növlər 26-29 qruplarında birləşdirilir.

Məməlilərin görünüşü çox müxtəlifdir, lakin ümumiyyətlə strukturun xarakterik dörd ayaqlı planına uyğundur. Məməlilərin anatomiyası və fiziologiyası digər quadrupeds kimi eyni funksional sistemlərin mövcudluğu ilə xarakterizə olunur. Lakin, bu sistemlərin bir çoxu inkişaf səviyyəsinə çatmışdır, onda bu forma omurgalıları arasında ən yüksək səviyyədə təşkil olunmuşdur. Müxtəlif həyatlarda məməlilərin həyatına uyğunlaşma çox fərqlidir, onların davranışı kompleks və müxtəlifdir. Yerüstü faunalar arasında dominant mövqe tuturlar (su mühitində, onlar yalnız radiuslu balıqlardan daha aşağıdır). Məməlilər insan həyatında və iqtisadi fəaliyyətində böyük rol oynayır: ərzaq və sənaye xammalının əhəmiyyətli mənbələri kimi çıxış edir, nəqliyyat funksiyalarını yerinə yetirir, güc üçün qüvvə kimi xidmət edir, laboratoriya heyvanları və ev heyvanları kimi istifadə olunur.

Məməlilər bütün dünyada yayılmışdır və bütün qitələrdə, bütün okeanlarda və mövcud adaların əksəriyyətində yerləşir. Mövcud monopus seriyası Avstraliya, Tazmanya və Yeni Qvineya, marsupials - Avstraliya, Okeaniya və hər iki Amerika ərazisi ilə məhdudlaşır. Ən geniş yayılmışdır - Mesozoyikin sonundan Avstraliyadan və Antarktidan başqa bütün qitələrdə dominant yer kürəsi olan vericilərə, fərdi sayda, biokütlədə və ərzaq zəncirlərində mövqeyə üstünlük verən plasentallarda. Avstraliyada, Avropa müstəmləkəçiliyinin başlamasından əvvəl, plasentalların bir neçə növü insanları, yəni yarasalar və siçanları saymırdı. Digər qitələrdən uzaq olan adalarda, insanın gəlməmişdən əvvəl, yalnız cüzamlı heyvan faunası var idi: bir çoxunda, o cümlədən Yeni Zelandiyada, yalnız bir neçə növ yarasası ilə təmsil edilmişdir.