Kişi 3D Modelleri

1 nəticələri 24-43 bayrağı

3D Kişilərin Modelleri, Kişilər.

Adətən "kişi" sözü böyüklər deməkdir və "uşaq" və "oğlan" və ya "uşaq" sözləri bir uşaq və yeniyetmə təyin etmək üçün istifadə olunur. Həm də "insan" sözü, bioloji cins deyil, cinsi şəxsiyyətin tərifi ola bilər.

Qərb mədəniyyətlərində kişi kimi "qadın" anlayışı ənənəvi olaraq bioloji xüsusiyyətlər vasitəsilə müəyyən edilir. Bəzi tədqiqatçılar qeyd etdilər ki, bu, təbiətin bu mədəniyyətlərə verdiyi xüsusi əhəmiyyətə görədir. Lakin, bir çox kontekstdə kişi termini əsasən sosial qrup, gender rolu və ya cinsi şəxsiyyət deməkdir. Müasir dünyadakı ikili cinsiyyət sistemi doğuşdan birinə təyin olunan cins və gender rolu arasında ciddi bir uyğunlaşma olduğunu nəzərdə tutsa da, əslində həmişə həmişə üst-üstə düşmür.

Genetika baxımından bir heterogametrik orqanizm kişi hesab olunur, yəni karyotipdə iki X xromosomuna malik olan qadın orqanizmindən fərqli olaraq, X və Y adlı karyotipdə iki fərqli cinsi xromosomları vardır.