Digər tibbi 3D Modellər

3D Models » Tibbi 3d Modellər » Digər tibb

bütün 6 nəticələr göstərilir

Digər 3D tibbi modellər Flatpyramid.

Qlobal Tibbi Cihaz Nomenklaturası, GMDN, ümumiyyətlə tibbi cihazları təsnif etmək üçün istifadə olunur.

In vitro diaqnostika üçün nəzərdə tutulanlardan başqa, tibbi cihazlar da paylayır:

1. təhlükəsizlik səviyyəsi ilə:

class 1 – low-risk medical devices;
class 2a – medium-risk medical devices;
Class 2b – high-risk medical products;
class 3 – high-risk medical products.
2. funksional məqsədə uyğun olaraq aşağıdakı meyarlara diqqət yetirin:

istifadə müddəti;
invazivlik;
insan orqanizmi ilə qarşılıqlı əlaqə yolu;
enerji mənbələri;
həyati funksiyaları.
Tibbi cihazları istifadəsi üçün istifadə olunan proqram tibbi cihazlara tətbiq edilir və nəzərdə tutulan tibbi cihazla eyni bir sinif alır.

Other Medical 3D models file formats: 3ds max fbx ma mb obj