Digər tibbi 3D Modellər

3D Models » Tibbi 3d Modellər » Digər tibb

bütün 6 nəticələr göstərilir

Digər 3D tibbi modellər Flatpyramid.

Qlobal Tibbi Cihaz Nomenklaturası, GMDN, ümumiyyətlə tibbi cihazları təsnif etmək üçün istifadə olunur.

In vitro diaqnostika üçün nəzərdə tutulanlardan başqa, tibbi cihazlar da paylayır:

1. təhlükəsizlik səviyyəsi ilə:

sinif 1 - aşağı riskli tibbi cihazlar;
sinif 2a - orta riskli tibbi cihazlar;
Class 2b - yüksək riskli tibbi məhsullar;
sinif 3 - yüksək riskli tibbi məhsullar.
2. funksional məqsədə uyğun olaraq aşağıdakı meyarlara diqqət yetirin:

istifadə müddəti;
invazivlik;
insan orqanizmi ilə qarşılıqlı əlaqə yolu;
enerji mənbələri;
həyati funksiyaları.
Tibbi cihazları istifadəsi üçün istifadə olunan proqram tibbi cihazlara tətbiq edilir və nəzərdə tutulan tibbi cihazla eyni bir sinif alır.

Digər Tibbi 3D modellər fayl formatları: 3ds max fbx ma mb obj