Digər Mebel 3D Modellər

3D Models » Mebel 3D Modellər » Digər Furniture

1 nəticələri 24 181-Göstər

Digər Mebel 3D modelləri üzrə Flatpyramid.

Mebel meşəlik qəbilələrində müəyyən yerlərdə daimi iqamətgahlara və ya soyuq iqlimdə yaşadıqları yaşayış yerlərində daha çox vaxt keçirməyə səbəb olan qabiliyyətlərdən daha çox idi. Orijinal mebel, daşlar və ağacların gövdələrinə xidmət etdi. Material üçün tələblər də var idi. Aralıq dənizi ölkələrində, qumdaşı, mərmər və mərmər qayalarının bütün növləri (teatrlarda koloniyalar, qədim Yunanıstan və Roma sirkləri) mebel kimi xidmət etmişdir. Taxta mebel geniş yayılmışdır, çünki daha rahat, daha asan və daha az hərəkət etmək çətindir. Taxta mebel, xammalın yüngül işlənilməsi, boyama qabiliyyəti, oyma, metal və ya toxunmuş məhsullar ilə birləşmələri səbəbindən hakim olmağa başladı.

Qərbi Avropada mebel istehsalı tarixi dövrlər və bədii üslublarla sıx bağlıdır. Gothic mebel, Rönesans, Manerizm, Barok və Rokoko, Klassikizm və İmperatorluq, Modernizm və funksionalizm var.