Digər Elektronika 3D Modellər

3D Models » Elektronika 3D Modellər » Digər elektronika

1 nəticələri 24 59-Göstər

You can Find Other Electronics 3D models on Flatpyramid.

Digər 3D elektronik modellər, o cümlədən qulaqlıq MP3 oyunçuları iPod mikrofonu boombox səs sistemi dinamikləri.

Aşağıdakı elektronika sahələri fərqlənə bilər:

physics (microcosm, semiconductors, electromagnetic waves, magnetism, electric current, etc.) – the field of science in which the processes occurring with charged particles are studied,
Consumer electronics – household electronic devices and devices that use electrical voltage, electric current, electric field or electromagnetic waves. (For example, TV, mobile phone, iron, light bulb, electric stove, .. and others.).
Energy – generation, transportation and consumption of electricity, high-power electrical appliances (for example, electric motor, electric lamp, power plant), electric heating system, power line.
Microelectronics – electronic devices that use microchips as active elements:
optoelectronics – devices that use electric current and photon fluxes,
Audio-video equipment – devices for amplifying and converting sound and video images
digital microelectronics – devices on microprocessors or logic chips. For example, electronic calculator, computer, digital TV, mobile phone, printer, robot, a control panel of industrial equipment, means of transport, and other household and industrial devices.
Elektron cihaz müxtəlif fiziki proseslərdən istifadə edərək elektrik siqnalının işlənməsinin baş verdiyi müxtəlif materialları və mühitləri əhatə edə bilər. Ancaq heç bir cihazda mütləq bir elektrik dövrü var.

Texniki universitetlərin bir çox elmi fənləri elektronikanın müxtəlif aspektlərini öyrənməyə ayrılmışdır.