Balıq 3D Modelleri

1 nəticələri 24-43 bayrağı

Balıq növü olan 3D Modellər belə balinalıq at nalı qozu kimi qızılbalıq cod mələk alabalıqları walleye roach şimal pike perch və digər.

Balıq suda yaşayan canlıların parafitik qrupudur. Gəncə orqanizminin postembreon inkişafının bütün mərhələlərində nəfəs alma ilə xarakterizə olan geniş bir cənub boyun qrupu. Onlar dərin okean çöküntülərindən dağ axınlarına qədər şoran və təzə bədənlərdə yaşayırlar. Bu növlər ərzaq zəncirinin bir hissəsi kimi ən çox su ekosistemlərində mühüm rol oynayır. Bir çox növ insanlar tərəfindən istehlak edilir və buna görə də əhəmiyyətli bir kommersiya dəyəri var.

Müasir balıq 3D modelinin ölçüsü 7.9 mm-dən 20 m-ə qədər (balina köpəkbalığı) dəyişir.

Məlum dünyada. 300-500 haqqında elm üçün yeni növlər hər il təsvir edilir. 3,000 növlərindən Rusiyada yaşayırlar, o cümlədən təzə sularda olan 280 növlərindən çoxdur.

Balıqlara bənzəyən ən qədim çılpaq heyvanlar erkən Ordovisiyadan (450-470 milyon il əvvəl) məlumdur. Lakin 1999-da, Çin əyalətinin Yunnan əyalətində, 530 milyon yaşında (erkən Kambrien) təxminən təxminən bir qrupu olan Haikouichthys balıq kimi canlıların fosilləri tapılmışdır. Bəlkə də bu formalar bütün omurgalıların ataları idi.

Çənə, yamac kemerlərindən birinin törəməsi ilk və maksiller balıq arasında fərq oldu. Çənələrlə yanaşı, onlar üç yarımdöşəli kanalları ilə daxili qulaq, və gill tağları eşitmişlər. Ordovisidə ilk balaca balıqların görünüşünə baxmayaraq, Devoniyaya qədər asılı mövqe tutdular. Beləliklə, bu cürlər, indiki vaxtdan fərqli olaraq, çənsizlərin yayılmasının şərtlərində 100 milyon ildən çoxdur. Xırdalıq balıqları Siluriya və Devoniyan növbəsində 420 milyon il əvvəl meydana çıxdı və Karboniferdə başlarına çatdı. Bastard balıqları ən az Devoniyadan dünya okeanlarında yaşayır; Siluryanda artıq mövcud olduqları mümkündür.

Balıq 3D modelini yükləyin Flatpyramid indi.