Tikinti 3D Modellər

bütün 7 nəticələr göstərilir

3D Avtomobil və digər tikinti vasitələrinin və digər sənaye istifadə modelləri.

Sənaye binalarının tikintisi müxtəlif sənaye ehtiyacları üçün həyata keçirilir. Faaliyetin və texnoloji proseslərin növündən asılı olaraq bir neçə əsas dizayn həlləri mövcuddur:

enerji binaları (elektrik stansiyaları, istilik elektrik stansiyaları);
istehsal (istehsal üçün nəzərdə tutulmuş);
nəqliyyat və anbar (anbarlar, qarajlar);
köməkçi (zavod kafe, tibb, ev bina).

Sənaye binalarının təsnifatı bir neçə prinsipə əsasən həyata keçirilir və bir çox növə malikdir. Sənaye binaları birincisi artan tələblər, dördüncü - minimal olan binalar olan dörd sinfə bölünür. Tikinti zamanı yanğına davamlılıq və davamlılıq nəzərə alınır. Binaların üç dərəcə davamlılığı var:

I - istifadə müddəti təxminən 100 ildir;
II - ən azı 50 il;
III - ən azı 20 illik xidmət.

Bina strukturlarının yanğının dayanıqlılığı beş əsas dərəcədir: birinci sinif binalar II dərəcə, ikinci dərəcəli binalar üçüncü dərəcə, III və IV sinif binalarında isə yanğınsöndürmə müqaviməti nömrəli.