Hərbi Avtomobil Koleksiyonları 3D Modelleri

3D Models » 3d modelləri » Hərbi vasitələr » Hərbi Vasitə Koleksiyonları

Bir nəticə göstərən

3d-də 3d modelləri daxil olmaqla hərbi vasitələrin kolleksiyaları, simulyasiyalar, animasiyalar, təlim materialları və daha çox yaratmaq.

Hərbi maşın silahlı qüvvələr üçün mövcud olan texniki vasitələrdir və onların hərbi əməliyyatları və gündəlik əməliyyatları təmin edir. Bunlara aşağıdakılar daxildir:

silahlı qurğu - düşmənə birbaşa qarşılıqlı zərər vurmaq üçün - daşıyıcıları olan bu silah hərbi texnikanın ən mühüm komponentidir,
qoşunların nəzarətində texniki vasitələr və digər texniki vasitələr
-Logistik və döyüş dəstəyi qurğuları,
texniki-texniki vasitələr və təbliğat vasitələri.

Silahlı qüvvələrin tipinə və ya qoşun növlərinə, hərbi torpaqlara, dəniz, havadakı avadanlıqlara, mühəndis qoşunlarına, dəniz piyadalarına və s. aviasiya, gəmi mühəndisliyi, kommunikasiya avadanlığı, kiçik silahlar.