Hazır 3D Modellərini təqdim edin

3D Models » Render Hazır

1 nəticələri 24-3215 bayrağı

Bu kateqoriyada hazır 3D modelləri təqdim edəcəksiniz.
göstərilməsi və ya şəkil sintezi, kompüter proqramları vasitəsi ilə bir 2D və ya 3D modelindən (və ya toplu şəkildə səhnə forması adlandırıla bilən modellərdən) fotoqalalistik və ya qeyri-fotoqaleristik bir görünüş yaradan avtomatik prosesdir.
Buradakı model, dəqiq bir şəkildə müəyyən edilmiş bir dildə və ya məlumat strukturunda hər hansı bir obyektin və ya hadisənin bir təmsilçisidir. Belə təsvirdə həndəsi məlumatlar, müşahidəçinin mövqeyi, aydınlatılma haqqında məlumat, bəzi maddənin mövcudluğu dərəcəsi, fiziki sahənin intensivliyi,
Tez-tez kompüter qrafika (bədii və texniki) göstərilməsi (3D göstərilməsi) inkişaf etmiş 3D-səhnəsində - düz görüntü yaratmaq - rəqəmsal bitmap şəkilləri deməkdir. Bu kontekstdə sinonim görünmədir.
Vizualizasiya kompüter qrafikində ən vacib hissələrdən biridir və praktikada digərləri ilə sıx bağlıdır. Ümumiyyətlə, 3D modelləşdirmə və animasiya proqram paketləri də bir göstərici funksiyası daxildir. Render göstərən ayrı proqram məhsulları var.
Məqsəddən asılı olaraq, əvvəlcədən göstərmə əsasən videoların yaradılması və video-oyunlarda, məsələn, real vaxt göstərmədə istifadə olunan kifayət qədər yavaş bir görselləşdirmə prosesi kimi fərqlənir.
Rəssamlıq yaradan bir kompüter proqramına render ya da göstərici deyilir.
Hal-hazırda bir çox görselleştirme alqoritmləri hazırlanmışdır. Mövcud proqram son görünüş əldə etmək üçün bir neçə alqoritmdən istifadə edə bilər.
Bir səhnədə işığın hər bir rayının izlənməsi praktik deyil və qəbul edilə bilməz bir müddət alır. Nümunə tətbiq edildiyi təqdirdə, bir şəkil almaq üçün kifayət qədər az sayda şüanın izlənməsi çox uzun müddətə davam edir.
Buna görə, dörd metod qrupu hazırlanmış, səhnədə bütün işıq şüalarının simulyasiyasından daha effektivdir:

  • Rasterləşdirmə xətlərin taranması ilə birlikdə - Scanline göstərilməsi.
  • Ray çəkmə. Bu vəziyyətdə səhnə müəyyən bir nöqtədən müşahidə edildiyi kimi görünür. Baxışdan, şüalar səhnə obyektlərinə yönəldilmişdir ki, bu da iki ölçülü ekranda pixelin rəngini müəyyənləşdirir. Bu vəziyyətdə, şüalar onların yayılmasını dayandırırlar (əks tərs üsulundan fərqli olaraq), səhnənin hər hansı obyektinə və ya arxa planına çatdıqda. Optik effektləri əlavə etmək üçün bir çox sadə üsullardan istifadə etmək mümkündür.
  • Ray izi atma şüaları üsuluna bənzəyir. Baxışdan, şüalar səhnə obyektlərinə yönəldilmişdir ki, bu da iki ölçülü ekranda pixelin rəngini müəyyənləşdirir. Lakin, yayma yayılması üçün dayandırılmış deyil, bunun əvəzinə üç ray komponentinə bölünür, hər biri iki ölçülü ekranda pikselin rənginə əməl edir: əks olundu, kölgə saldı və sinirləndi. Bu komponentlərin miqdarı izin dərinliyini müəyyənləşdirir və təsvirin keyfiyyətinə və fotoqalalizminə təsir göstərir. Konseptual xüsusiyyətlərindən ötəri, metod çox fotoqaleristik görünüşlər əldə etməyə imkan verir, lakin yüksək resurs istehlakı ilə əlaqədar, görmə prosesi uzun müddət tələb edir.
  • Yol izi bənzər bir ray izləmə prinsipini istifadə edir, amma bu üsul, işıq yayılımının fiziki qanunlarına ən çox yaxındır. Həm də ən çox qaynaqlıdır.